Hướng dẫn cách reset password root centos 7

 

Vì một lý do nào đó bạn không thể nào đăng nhập vào tài khoản root. Bạn đang tìm cách để có thể reset password root centos 7 để không làm ảnh hưởng đến tiến độ công việc?

1. Cách reset password root centos 7

Để có thể lấy lại mật khẩu đăng nhập tài khoản root quý vị cần thực hiện một số bước dưới đây một cách đơn giản nhanh chóng:

– Bước 1: Khởi động hệ thống và chỉnh sửa grub 2

Khởi động hệ thống và chỉnh sửa grub 2

Trước tiên quý vị cần khởi động hệ thống hoạt động và tuỳ chỉnh chế độ grubs 2 tại màn hình root grubs 2.

Sử dụng phím “ Esc” để màn hình root dừng lại

Ấn “e” thực hiện quá trình chỉnh sửa. Sau đó tìm tới dòng có chữ “ ro” thay thế bằng “rw init=/sysroot/bin/sh”.

– Bước 2: Chỉnh sửa thông số entry

Xoá hai thông số “ rhgb quiet” và tiến hành kích hoạt log message để bắt đầu quá trình đổi mật khẩu root.

Thêm “ rd.break” vào cuối linux16.

– Bước 3: Lưu và tự động boot

Ấn ctrl +X để bắt đầu vào chế độ single user mode

– Bước 4: remount filesystem và chuyển chế độ chroot

Hướng dẫn cách reset password centos 7

Hệ thống file system đang chạy chế độ chỉ cho phép đọc, muốn khôi phục lại mật khẩu cần thêm quyền ghi. Chính vì vậy ta tiến hành remount filesystem trên sysroot với quyền read – write.Kiểm tra xem filesystem đã được remount quyền đọc chưa.

Tiến hành lấy lại mật khẩu cho tài khoản root.

– Bước 5: Update thông tin vào Selinux

Tiến hành chạy lệnh # touch /.autorelabel để có thể update thông tin, thoát khỏi chế độ chroot và thoát khỏi hệ thống. Tại vì khi ta update thông tin file etc/ passwd chứa mật khẩu thì các thông số Selinux security contex sẽ có sự thay đổi nên cần phải cập nhật lại thông tin.

Thoát khỏi chroot bằng lệnh sh-4.2# exit và đăng nhập lại vào hệ thống.

Khi hệ thống đang tiến hành selinux relabel nên hệ thống có thể chạy chậm hơn một chút. Bạn chờ một lúc cho boot về hệ thống prompt console thành công thì bạn tiến hành đăng nhập nhập mật khẩu mới vừa được tạo.

2. Một số chú ý bảo vệ tài khoản root

Để tránh một số trường hợp không thể đăng nhập được vào tài khoản root quý vị cần bảo vệ tài khoản an toàn hơn. Quý vị có thể đặt mật khẩu với mức độ khó cao hoặc có thể gán mật khẩu của mình vào tài khoản root để có thể nâng cấp mức bảo vệ tài khoản cao nhất.

Trên đây là cách reset password root centos 7 mới nhất hiện nay quý vị có thể tự thực hiện. Hi vọng với những chia sẻ này quý vị có thể khắc phục những lỗi cơ bản trong quá trình bạn thực hiện root.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *