Tìm hiểu ngay cách sử dụng centos dành cho Newbie

 

Bạn đang muốn sử dụng centos để phân phối hệ điều hành tự do trên Linux nhưng bạn là người mới bắt đầu nên việc sử dụng khá khó khăn. Dưới đây là một số lệnh cơ bản và cách sử dụng trên centos dành cho người mới bắt đầu.

Để tiến hành sử dụng một số lệnh ta cần phải cài đặt centos lên VPS sau đó đăng nhập vào VPS thông qua việc sử dụng giao thức SSH.

1. Giao diện dòng lệnh (CLI)

Giao diện dòng lệnh trong hệ điều hành centos

CLI là giao diện chính trong hệ điều hành centos, giao diện centos sử dụng các lệnh Bash để thực hiện và hoàn thành các tác vụ.

2. Trình soạn thảo ( TEXT EDITOR)

TEXT EDITOR chỉnh sửa nội dung các file trong Centos

TEXT EDITOR thực hiện sửa đổi các file trong Centos một cách nhanh chóng đơn giản.

Text Editor có hai chế độ làm việc:

  • Command Mode: Tại đây bạn có thể trực tiếp trỏ chuột tới vị trí nào đó trong file và có thể tiến hành lệnh sao chép, dán, xoá lưu file hoặc không lưu file.
  • Insert Mode: Chế độ ghi, sửa thì bạn có thể sử dụng chế độ làm việc này để có thể chỉnh sửa nội dung theo ý mình.

3. Lệnh quản lý tiến trình trong centos

[root@localhost ~]# top -c – Hiển thị các tiến trình đang chạy trong centos

[root@localhost ~]# ps -ef| grep ….. Cho phép kiểm tra bất kì một tiến trình nào đang chạy trong centos

[root@localhost ~]# kill pid – Dừng một tiến trình đang chạy trong centos

4. Nén và giải nén trong centos

[root@server ~]# zip -r folder.zip folder- Lệnh nén thư mục Folder

[root@server ~]# tar -zcf folder.tar.gz folder – lệnh nén thư mục dạng .gz

[root@server ~]# unzip file.zip – Lệnh giải nén file dạng .zip

[root@server ~]# tar -zxvf file.tar.gz – Lệnh giải nén.

5. Lệnh xử lý file trong centos

[root@localhost ~]# cd /dir – cho phép di chuyển tới một thư mục dir

[root@localhost ~]# rm tesst.txt –Xoá file test dạng .txt

[root@localhost ~]# mv dir1 dir2 – Lệnh đổi tên thư mục dir 1 sang dir

[root@localhost ~]# cat hautx.txt – Xem file có tên hautx.txt

[root@localhost ~]# rm -rf dir/ – xoá tất cả file bên trong và thư mục dir

[root@localhost ~]# tail -f /var/log/message – hiển thị nội dung file message, cập nhật liên tục bắt đầu với 10 dòng cuối.

[root@localhost ~]# pwd – hiển thị thư mục đường dẫn hiện hành

[root@localhost ~]# cp file1 file2 – sao chép file 1 thành file 2

[root@localhost ~]# rm -rf dir/ – xoá tất cả thư mục dir và file bên trong.

6. Quyền sử dụng tập tin trong centos

[root@localhost ~]# chmod 755 hautx.txt – quyền sử dụng tập tin hautx.txt

[root@localhost ~]# chown -R hautx:hautx inet/ – sử dụng toàn bộ thư mục file

[root@localhost ~]# chown hautx:hautx test.txt – Phân quyền sử dụng file test .txt cho user hautx.

Trên đây là cách sử dụng và một số lệnh cơ bản trong CentOS cho người mới bắt đầu. Nếu quý vị gặp khó khăn trong việc sử dụng centos có thể liên hệ với Nhân Hoà để được hướng dẫn xử lý.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *